Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2011
Hotarare (nr 20)Cu privire la aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar aferent trimestului I si II al anului 2011
Consiliul Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova:
Avand in vedere :
Prevederile  Legii nr 273/ 2006 ,privind finantele publice locale,modificata prin Legea nr 13 / 2011 privind adpobarea OUG 63/ 2010.
Prevederile sectiunii nr 4  art 49 alin 12 din Legea nr 273/ 2006.
In temeiul art 36 coroborat cu art 45 din Legea nr 215/ 2001 (r1).
Consiliul Local al comunei Dumbrava , adopta prezenta hotarare:

Art.1 Se aproba contulul de incheiere a exercitiului bugetar aferent trimestelor I si II ale anului 2011 , in urmatoarea structura:
        
Trimestul I
Sectiunea de functionare
         Venituri â 808665 Ron
         Cheltuieli -619912
          Disponibil -188753
Sectiunea de dezvoltare
Venituri- 394000
Cheltuieli -2213
Disponibil -391787
Trimestul II
Sectiunea de functionare
Venituri 1676966
Cheltuieli 1266258
Disponibil 410708
Sectiunea de dezvoltare
Venituri -394000
Cheltuieli â 39096
Disponibil -354904
Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a Ordonatorului principal de credite d-ul primar Bunea Nicolae.

Art 3 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.

Data in Dumbrava,
Presedinte de sedinta,
Astazi  29 07 2011
Spirescu Gheorghe
Nr 20
     Contrasemneaza,
Secretar, Apostol Marian
29.07.2011
Consiliul local Dumbrava

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro