Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2011
Hotarare(nr 21) Cu privire la insusirea valorii cotizatiei anuale la ADI Managementul Deseurilor Prahova
Consiliul Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova:
Avand in vedere  :
Statutul ADI Managementul Deseurilor Prahova, art 17 alin 2 lit 1.
Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei din data de 14 04 2011 prin care se stabileste cotizatia anuala / locuitor.

In temeiul art 36 coroborat cu art 45 din Legea nr 215/ 2001 (r1).

Consiliul Local al comunei Dumbrava , adopta prezenta hotarare:

Art.1 Se insuseste valoarea cotizatiei anuale  de 0,42 lei/ locuitor .

Art.2 Se aproba valoarea cotizatiei anuale in suma de 1925,70 lei calculata la numarul populatiei comunei , comunicata de Directia de Statistica  pentru data de 01 07 2010 respectiv 4585 locuitori.

Art 3 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.Data in Dumbrava,
Presedinte de sedinta,
Astazi  29 07 2011
Spirescu Gheorghe
Nr 21


                Contrasemneaza,
Secretar, Apostol Marian
29.07.2011
Consiliul local Dumbrava

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro