Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2011
Hotarare(nr22) pentru functionarea Scolii cu clasele I-VIII "Invatator Nicoale Dinu" Dumbrava ca unitate de invatamant cu personalitate juridica incepand cu anul scolar 2011-2012 .
Avand in vedere :
Prevederile art. 19 din Legea educatiei nationale nr 1/ 2011 .
Adresa nr . 2217 /21.06.2011 inaintata de catre Inspectoratul Scolar Judetean Prahova .
Decizia  nr 1225 / 21.06.2011 emisa de catre    Inspectoratul Scolar Judetean Prahova.
In temeiul art 36 coroborat cu art 45 din Legea nr 215/2001 (rl) .

Consiliul Local al comunei Dumbrava adopta prezenta hotarare :

Art. 1 Se aproba functionarea Scolii cu clasele I-VIII â Invatator Nicoale Dinu â Dumbrava unitate  de invatamant cu personalitate juridica , avand in subordine urmatoarele structuri  de invatamant : Scoala cu cls.I-IV Zanoaga  , Scoala cu cls.I-VIII Ciupelnita , Gradinita cu program normal Dumbrava , Gradinita cu program normal Zanoaga  , Gradinita cu program normal Ciupelnita .
Art. 2 Se aproba calitatea de ordonator tertiar de credite conducatorului unitatii de invatamnat cu personalitate juridica , care va raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii .
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor , institutiilor si persoanelor interesate si va fi adusa la indeplinire de primarul comunei Dumbrava si de catre conducatorul unitatii de invatamant
Data in Dumbrava ,
Presedinte de sedinta
Astazi 29 07 2011
Spirescu Gheorghe
Nr. 22Contrasemneaza ,
Secretar ,
Apostol Marian


29.07.2011
Consiliul local Dumbrava

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro