Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

INFO COMUNA > GEOGRAFIE
-geo tehnica
Din punct de vedere seismic, comuna Dumbrava face parte din macrozona seismică de gradul 8 (opt) şi este încadrată de Normativul P/100/92 în zona seismică de calcul B, coeficient seismic Ks=0,25.
Condiţii hidrogeologice: în subteranul comunei există două strate acvifere de mică şi medie adâncime. Primul strat are nivelul hidrostatic 0,2-4 m. Apa este cantonată în pietrişuri cu nisip şi are o uşoară presiune, ceea ce face ca nivelul să se stabilească în pachetul argilos acoperitor. Din punct de vedere chimic, apa se încadrează în limitele excepţionale de potabilitate. Un al doilea strat acvifer este situat sub adâncimea de 15-40 m cantonat în nisipuri fine şi medii, uneori cu pietrişuri. Apa este potabilă.
Date geotehnice: Suprafaţa construită a comunei se caracterizează printr-un relief cu aspect de câmpie, cu înclinare generală spre sud. Aspectul teritoriului este plan şi stabil, fără zone degradate.
Din forajele geotehnice executate pe teritoriul comunei în ultimii ani s-a constatat că stratificaţia zonei se prezintă în felul următor:
-0-0,7 sol vegetal;
-0,7-3-9 argile prăfoase, prafuri argilo-nisipoase pe alocuri inundate, nisipuri curate sau argiloase;
-Peste 9 m adâncime, pietrişuri cu nisip.
Stratele argilo prăfoase nisipoase prezintă o stare fizico-mecanică slabă (consistenţe moi, structură macroporică inundată - compresibilitate ridicată). Fundarea pe aceste strate ar urma să se facă cu presiuni de până la 200 Kpa.
În ceea ce priveşte utilizarea terenului pentru construcţii, acesta se separă în următoarele categorii:
-Terenuri bune de construit, în care se include aproape toată comuna. Suprafaţa terenului este relativ orizontală şi perfect stabilă. în schimb, apele subterane se întâlnesc între 1,5-3 m adâncime.
-Terenuri care necesită amenajări din cauza excesului de umiditate. Aici se includ şi zonele inundabile. Amenajările constau în lucrări de reducere şi înlăturare a excesului de umiditate prin regularizare, drenare, asanare şi eventual coborârea nivelului hidrostatic.
-Terenuri improprii pentru constucţii, ce cuprind terenurile cu băltire permanentă, cursurile de apă, zonele mlăştinoase, albiile părăsite. Acestea pot deveni parţial construibile numai în cazul unor lucrări capitale de drenare şi asanare.
15.08.2006

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro