Anunturi

Proces verbal selectie dosare

Proces verbal selectie dosare concurs 

Vizualizeaza   

Proces verbal proba scrisa

Proces verbal proba scrisa 

Vizualizeaza   

Descrierea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVA JUDEȚUL PRAHOVA”

Descrierea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT CIUPELNIȚA, COMUNA DUMBRAVA JUDEȚUL PRAHOVA”

Vizualizeaza   

REZULTATE PROBA SCRISA

Rezultate proba scrisa

Vizualizeaza   

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor si al altor detinatori partea 1

Partea 1

Vizualizeaza   

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor si al altor detinatori partea 1

Partea a-2-a

Vizualizeaza   

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor si al altor detinatori partea 1

Partea a-3-a

Vizualizeaza   

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor si al altor detinatori partea 1

Partea a-4 -a

Vizualizeaza   

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate al posesorilor si al altor detinatori partea 1

Partea a-5-a

Vizualizeaza   

Proces -verbal si raport de examen

Proces -verbal si raport

Vizualizeaza   

Concurs/examen

Organizeaza concurs/examen pentru ocuparea a 4 Postului Personal Contractual /Vacante Detalii in fisierul atasat

Vizualizeaza   

Bibliografie Inspector achizitii publice- debutant

Detalii in fisierul atasat

Vizualizeaza   

Bibliografie Functionar /Arhivar

Detalii in fisierul atasat

Vizualizeaza   

Bibliografie Subinginer 1 A (tehnician cadastru fond funciar)

Detalii in fiserul atasat

Vizualizeaza   

Bibliografie Inspector urbanism - debutant

Detalii in fisierul atasat

Vizualizeaza   

ANUNUT

Anunt depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE IN COMUNA DUMBRAVA,,

Vizualizeaza   

Proce verbal

Proces verbal

Vizualizeaza   

Proces verbal dosare selectate

Selectie dosare

Vizualizeaza   

Rezultate proba scrisa

Afisare rezultate  proba scrisa

Vizualizeaza   

Raport final examen

raport final examen

Vizualizeaza