Procese verbale din sedinte

Proces Verbal 2005

Romania Judetul Prahova Comuna Dumbrava Consiliul Local Nr  2239 din 29 XII 2005

Proces- Verbal
Incheiat astazi  29 XII 2005, la sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova , are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local Dumbrava,urmare Dispozitiei nr 1933 din 27 XII 2005 emisa de catre d-ul Bunea Nicolae, primarul comunei. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti urmatorii consilieri: Teodoru Vasile, Petrache Dumitru, Paduraru Constantin, Matei Vasile, Moise Nicolae(5)prezenti, restul, (7),d-lor consilieri in functie pana la numarul de 12 fiind lipsa. In conformitate cu prevederile Legii nr 215/ 2001, secretarul comunei constata ca : - sedinta nu este  legal constituita , urmand ca, Consiliul Local sa fie convocat intr-o data viitoare ce va fi stabilita prin Dispozitia d-lui primar. Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Secretar,
APOSTOL MARIAN