Procese verbale din sedinte

Proces Verbal ianuarie 2006-2

Romania Judetul Prahova Comuna Dumbrava Consiliul Local Nr  237 din 27 01 2006. Proces- Verbal

Incheiat astazi 27 01 2006. La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local, pe luna ianuarie, 2006, urmare Dispozitiei nr .49/ 20 01 2006 , emisa de catre primarul comunei Dumbrava, d-ul Bunea Nicolae. Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si constata ca sunt prezenti in unanimitate ,sedinta fiind legal constituita. D-ul Bunea Nicolae, primarul comunei, supune la vot Ordinea de Zi a sedintei in urmatoarea structura: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare. 2. Informare cu privire la starea socio economica a comunei Dumbrava,la finele anului 2005. 3. Proiect de hotarare cu privire la Aprobarea Planului de Paza al comunei Dumbrava. Modul de desfasurare a pazei publice pe raza comunei Dumbrava. 4. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea taxelor de pasunat ce se vor practica pe raza comunei Dumbrava in anul 2006. 5. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea pretului de vanzare a bustenilor (plop) de la BAC. 6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Dumbrava , aferent anului 2006. Se voteaza: Cu unanimitate de voturi este aprobata Ordinea de zi a sedintei . In continuarea sedintei secretarul comunei supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se voteaza Pentru aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare   = 10 voturi. Contra = 0 Abtineri = 3 ( D-ul Spirescu Gheorghe,  Anton Ion, Teodoru Vasile) Se constata ca procesul verbal al sedintei anterioare a fost aprobat. D-ul Spirescu Gheorghe doreste ca secretarul sa consemneze absolut toate discutiile purtate in cadrul sedineti, si secretarul nu a consemnat tot,a scris in procesul verbal art 43 alin 6 dar nu a specificat din ce lege . De asemenea afirma ca nu a gasit afisat procesul verbal  si dupa „lupte seculare a intrat in posesia lui”. D-ul Teodoru Vasile afirma ca d-ul Voinea a spus ca aduce colii xeros pentru multiplicarea Procesului Verbal si nu a adus .De asemenea intreaba pe d-nii consilieri Moise Nicolae, Matei Vasile daca au citit procesul verbal.Acestia spun ca da. D-ul Teodoru intreaba unde .? I se raspunde ca” pe hol era afisat.” In continuarea sedintei d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta Informarea cu privire la starea socio economica a comunei Dumbrava la finele anului 2006. Inainte de a da citire materialului d-ul primar informeaza ca acolo unde va fi cazul (eventuale intrebarii din partea d-lor consilieri) se va opri si va da raspuns. D-ul Borcea intreaba primarul daca si-a parasit partidul? Acesta raspunde ca deocamdata Nu . Se da citire materialului. Pe margine celor prezentate d-ul Borcea sesizeaza primarul ca la pasari decedate pe raza comunei nu este cifra reala.Acelasi lucru il sustine si d-ul Spirescu care mentioneaza ca a informat in sedinta despre decesul pasarilor. Primarul informeaza ca este posibil ca numarul de pasari moarte sa fie mai mare , dar datele pe care lea prezentat provin de la Dispensarul Veterinar. Se continua prezentarea informarii. D-ul Borcea propune sa se aloce lemn de foc si la oamenii nevoiasi, (o caruta la femeii vaduve) Pe marginea cifrelor prezentate cu beneficiarii ajutorului social in anul 2005 d-ul Voinea Ion , intreaba de ce este fluctuatie in cea ce priveste numarul de dosare la Legea nr 416 –ajutor social. Raspunde d-ul primar ca fluctuatia se datoreaza faptului ca dosarul trebuie reinoit la 3 luni cu adeverinte de la fortele de munca iar o parte din persoanele beneficiare nu a prezentat aceste documente  si este normal ca nu numarul de dosare sa fluctueze. D-ul Matei Vasile informeaza ca in satul Trestienii de Sus a decedat copilul unei familii care nu are nici un venit si propune sa i se acorde un ajutor de inmormantare. Raspunde primarul ca daca aduce documente justificative cu cheltuielile efectuate la inmormantare va intocmii un dosar pe care il va prezenta in sedinta de Consiliu pentru a se aproba acordarea ajutorului de inmormantare. Se da citire in continuare  la informare. Pe marginea celor prezentate d-ul Borcea intreaba cat a costat tubul de la Zanoaga si de ce nu are santuri , caci sau cheltuit bani degeaba. Informeaza primarul ca a costat 32 milioane si cand sa montat sau facut si santuri, dar cei cu utilajele agricole leau stricat. D-ul Spirescu Gheorghe aduce la cunostiinta ca pentru achizitia acelui tub nu s-a cerut aprobarea Consiliului Local. Primarul informeaza ca in situatii de urgenta nu e nevoie, pe acolo nu se putea trece nici cu tractorul. D-ul Anton Ion aduce la cunostiinta ca a solicitat si dansul un tub pentru Ciupelnita dar nu s-a adus. Se continua prezentarea materialului. Pe marginea celor prezentate d-ul Borcea intreaba cat a costat extinderea iluminatului public. Informeaza primarul ca stalpi au fost scosi de pe raza comunei iar manopera de amplasare a fost efectuata cu cei de a L 416 ,Primaria a suportat doar contravaloarea partii electrice, dar momenta nu stie suma , o va prezenta la o sedinta viitoare. D-ul Voinea Ion intreaba cat a costat gardul de la Gradinita. Informeaza primarul ca 100 mil lei inclusiv mochetele. De asemenea d-ul Voinea propune  sa se mareasca curtea scolii nr 2 prin efectuarea unui gard nou , gard care sa cuprinda in interiorul spatiului scolii si parcul din fata scolii. De asemenea propune sa se termine si gardul inceput la terenul de fotbal, camin cultural. Se continua prezentarea informarii. Pe marginea celor prezentate  d-ul Moise Nicolae propune sa se faca lucrarii de pietruire pe raza satului Ciupelnita, sa se amplaseze niste tuburi pentru trecerea apei pluviale, aduce la cunostiinta ca trebuie 3 tuburi, iar pe strada Intre Garduri nu se mai poate circula , de asemenea informeaza ca balta de la Ciupac nu este secata si trebuie facut ceva sa se evacueze apa de acolo, caci reprezinta un focar de infectie. D-ul Spirescu Gheorghe prin cuvantul sau aduce la cunostiinta si intreaba de ce nu s-a efectuat plata celui de al 13 salariu la invatamant, precum si de ce nu s- decontat biletele de transport ale  cadrelor didactice navetiste. Informeaza primarul ca nu a putut efectua legal aceste platii , intrucat la Trezorerie cota stabilita pentru cheltuiala este  de 1/ 12 din bugetul anului trecut si nu a avut fonduri suficiente , pana la adoptarea bugetului, dar plata se va face dupa adoptarea bugetului. D-ul Borcea propune sa se faca santul de la Nea Jan si pana la Vatnau. D-ul Voinea intreaba cine se ocupa de indicatoarele cu denumirea localitatilor, intrucat a sesizat ca acestea sunt strimbe, sau chiar lipsa. Informeaza primarul ca va curata canalul de la Nea Jan, iar de indicatoare se ocupa cei de la Drumuri Judetene. Se continua prezentarea informarii . Pe marginea celor prezentate de catre d-ul primar, d-ul Teodoru Vasile , doreste sa se puna la dosar Planul de cultura prezentat de d-ul Mocanu , pentru terenul din Valea Mare, intrucat planul de cultura prezentat nu corespunde cu contractul, contractul este de 159 ha iar planul de cultura este de 150 ha. D-ul Spirescu aduce la cunostinta ca executivul trebuie sa stie ce se intampla cu diferenta de teren de ce nu este prinsa in planul de cultura. Primarul informeaza ca la sedinta ordinara urmatoare va prezenta un material special pe aceasta problema. Informarea prezenta de catre d-ul primar fiind incheiata d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela, propune sa se treaca la punctul 6 de la Ordinea de zi, respectiv , Proiect de hotarare cu privire la Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Dumbrava aferent anului 2006. Astfel se da citire la materialul intocmit de catre d-ul primar. Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel prin cuvantul sau d-ul Spirescu Gheorghe aduce la cunostiinta ca suma prevazuta la salarii la invatamant nu este suficienta pentru intregul an scolar, si de asemenea nu acopera diferentele la salariile cadrelor didactice, primarul trebuie sa informeze Consiliul Judetean despre acest lucru ,pentru a se asigura drepturile salariale. D-ul Moise Nicolae , prin cuvantul sau sesizeaza faptul ca anul acesta , la fiecare capitol in parte bugetul este mai mare fata de anul precedent si trebuie facuta pietruire Intre Garduri si amplasate tuburi beton , pentru scurgerea apelor pluviale. D-ul Petrache Dumitru aduce la cunostiinta ca prima urgenta in acest an sa fie pietruirea . D-ul Teodoru Vasile propune sa se faca o informare cu digul de la Zanoaga, ce lungime are si  cat costa suprainaltarea lui. Primarul aduce la cunostiinta ca va efectua masuratori si va informa. D-ul Voinea aduce la cunostiinta ca anul acesta este cel mai mare buget pe care la avut comuna , numai din transferuri avem suma de 19 miliarde lei. D-ul Spirescu Gheorghe doreste sa se identifice toate sursele de venit propriu la bugetul local si acestea sa fie incasate. De asemenea face referire la faptul ca biblioteca nu functioneaza, bibliotecara desfasurandu-si activitatea la Primarie, ea trebuind sa isi desfasoare activitatea la biblioteca , caci este platita de la cultura pentru actul de cultura.Biblioteca comunala este in dezordine totala. D-ul Teodoru afirma ca este in dezordine ,dupa ce a plecat el. D-ul Anton Ion propune ca bibliotecara sa faca clasificarea zecimala a fondului de carte existent. D-ul Voinea Ion propune sa se mute sediul biblioteci de la caminul cultural la Primarie intr-o camera ce se va construi deasupra garajului. Secretarul comunei informeaza ca la  sedinta viitoare va trebui sa se modifice organigrama primariei . In continuarea sedintei d-ul Borcea Nicolae intreaba primarul ce face cu autoturismele pe care le are caci s-au prevazut bani pentru achizitia unuia nou. Primarul informeaza ca le va vinde la fier vechi . D-ul Spirescu Gheorghe intreaba de ce s-a mai vopsit masina , Dacia papuc,daca se va lua una noua, ce rost are? Primarul informeaza ca trebuia efectuata revizia si pana se va lua alta va dura si nu are cu ce sa circule. Nemafiind si alte puncte de vedere pe marginea acestui punct de la ordinea de zi , d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela, supune la vot proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dumbrava pentru anul 2006 in forma initiata de catre d-ul primar. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat bugetul anului 2006. Astfel a fost adoptata hotararea nr.5/ 27 01 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Paza al comunei Dumbrava. Modul de efectare a pazei publice in anul 2006. Se da citire materialului intocmit de catre d-ul viceprimar Nita Gheorghe . Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel d-ul Borcea Nicolae propune sa se achizitioneze fluiere, sube, banderole, pentru persoanele care efectueaza paza. D-ul Spirescu Gheorghe intreaba de cate ori vine randul la cetateni pe an sa efectueze de paza. Informeaza d-ul viceprimar ca planificarea este diferita pe sate , functie de numarul de persoane apte sa efectueze paza, si a exemplifica ca la Dumbrava o persoana efectueaza de 2-3 ori pe an , la Zanoaga 3-4 ori pe an la Trestienii de Sus de 12 ori pe an dat fiind numarul mic al persoanelor . Nemaifiind si alte puncte de vedere fata de cele prezentate , d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela supune la vot Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Planului de paza al comunei Dumbrava. Se voteaza. Cu unanimitate de voturi este aprobat Planul de paza la comunei precum si modul de efectuare a pazei. Astfel a fost adoptata hotararea nr 6/ 27 01 2006. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv Proiect de hotarare cu privire la stabilirea taxelor de pasunat ce se vor practica pe raza comunei in anul 2006. Se da citire referatului inaintat de catre d-ul viceprimar , prin care propune noile valori ale taxelor de pasunat. Se da citire avizului comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. Astfel prin cuvantul sau d-ul Borcea Nicolae, aduce la cunostinta ca la stabilirea acestor taxe trebuia organizate sedinte cu cetatenii, pentru a se cunoaste si punctul lor de vedere, iar taxele propuse de d-ul viceprimar sunt mari si propune sa ramana cum au fost. De asemenea intreaba cine a efectuat canalul de la Dumbrava, spre Vatnau, I se raspunde de catre d-ul viceprimar ca firma lui Stan Vasile, la un pret foarte mic. D-ul Borcea afirma ca sau luat bani in campanie de la acesta , si nu trebuiau cheltuiti bani de la pasunat la canal, trebuia cheltuiti de la inundatii. Banii de la inundatii sau folosit la vitanjare. Intreaba unde sa vidanjat. Ii raspunde d-ul viceprimar ca la Cornu de Sus si la Dumbrava pe strada Zanoaga. D-ul Spirescu aduce la cunostinta ca s-a carat cu vidanja dejectii si au fost duse la gara Trestieii , in loc neautorizat. D-ul Spirescu Gheorghe propune ca taxa de la tineret bovine sa fie 0 lei ,pentru a stimula crescatorii de animale. Acelasi lucru sustine si d-ul Anton Ion. D-ul Voinea Ion propune sa ramana la fel ca anul trecut. Nemaifiind si alte propuneri d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela,supune la vot taxele propuse de catre d-ul viceprimar. Se voteaza. Pentru 7 voturi. Impotriva 6 voturi. Astfel a fost adoptata hotararea nr 7/ 27 01 2006. D-ul consilier Borcea Nicolae, pleaca de la sedinta. In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv, Proiect de hotarare cu privire la stabilirea pretului de vanzare a plutelor de la BAC. Astfel se da citire la materialul inaintat. Se da citire la Actul de Punere in Valoare al solei intocmit de OCOLUL Silvic Ploiesti. Se da citire la avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, prin care se propune ca pretul de pornire al licitatiei sa fie de 1.500.000 lei/ mc. Pe marginea celor prezentate au loc discutii. D-ul viceprimar informeaza despre necesitatea efectuarii lucrariilor de igienizare a acestei pasuni impadurite , despre faptul ca sa efectuat marcarea arborilor, si despre faptul ca s-a obtinut avizul Ocolul Silvic Ploiesti., (APV) Astfel d-ul primar informeaza ca sunt solicitarii pentru achizitia bustenilor nodurosi, partea noduroasa, in acest sens este o cerere., resturile care raman , craca si o parte din tulpina nenoduroasa le vom duce la scoli , ca lemn de foc , daca nu vom gasi o persoana interesata in a le achizitiona. D-ul Spirescu Gheorghe aduce la cunostiinta ca nu este orice fel de plop, de aceea trebuie sa se tina cont la pret, si mai ales la faptul ca solicitare este doar pentru busteanul noduros. D-ul secretar propune ca pretul sa fie stabilit pe kg nu la metru cub , intrucat nu avem personal califica in cubare. D-ul Anton sustine ca pretul sa fie stabilit in mc nu in kg deoarece plopii sunt goi la interior si va cantari putin. De asemenea secretarul comunei propune a se constitui o comisie care sa participe la cubarea plopilor si la vanzarea acestora. In acest sens sunt desemnate urmatoarele persoane: Voinea Ion, Petrache Dumitru, Paduraru Lucian, Paduraru Constantin, Teodoru Vasile. Nemaifiind si alte puncte de vedere pe marginea celor prezentate d-na presedinte de sedinta Buse Gabriela supune la vot proiectul de hotarare nr 8 cu propunerea comisiei ca prteul de vanzare a bustenilor nodurosi sa fie  de 1500000 lei/ mc Se  voteaza. Cu 12 voturi pentru, 0 impotriva,0 abtineri, d-ul Borcea neparticipand la acest punct de la ordinea de zi , se stabileste efectuarea lucrarilor de igienizare a pasuni impadurite de la BAC ,precum si vanzare la licitati a bustenilor rezultati la pretul de pornire de 150 lei RON propus de comisia nr 1. Astfel a fost adoptata hotararea nr 8/ 27 01 2006. Nemaifiind si alte puncte de analizat la Ordinea de Zi a sedintei, d-na presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei incheiate. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. Presedinte de sedinta,
Secretar, Buse Gabriela
Apostol Maria