Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > DISPOZITII > DISPOZITII 2011
Dispozitie privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plata prin trezorerie(OPHT) , respectiv cecul de numerar (2_2011)
   Vazand referatul inaintat de seful serviciului contabilitate, inregistrat la nr.8 din 03 01 2011, prin care solicita desemnarea persoanelor care vor semna angajarea, lichidarea si ordonantarea angajamentelor bugetare  si care vor semna ordinul de plata prin trezorerie, respectiv cecul de numerar;
   Avand in vedere prevederile pct.5-Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1792 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
   In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primarul comunei Dumbrava, judetul Prahova emite prezenta dispozitie:

   Art.1  Persoanele care semneaza angajarea , lichidarea si ordonantarea angajamentelor bugetare legale sunt:
Ordonator de credite: Bunea Nicolae primar
Persoana delegata: Nita Gheorghe viceprimar
Control financiar preventiv: Apostol Elena- inspector
Persoana delegata CFP: Tanase Ionut inspector
   Art.2  Persoanele care vor semna ordinul de plata prin trezorerie (OPHT), respectiv cecul de numerar sunt:
Prima semnatura cf.Ord.nr.1792/2002: Apostol Elena inspector
Inlocuitor prima semnatura: Apostol Adriana inspector
A doua semnatura: Tanase Ionut inspector
Inlocuitor a doua semnatura: Paduraru Maria referent
   Art.3  Cu aducerea la cunostinta persoanelor si autoritatilor interesate a prevederilor prezentei dispozitii se insarcineaza seful serviciului contabilitate.Data in Dumbrava
Astazi  03.01.2011
PRIMAR,  Bunea Nicolae
NR.2


Avizat pentru legalitate,
Secretar Apostol Marian
28.04.2011

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro