Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > DISPOZITII > DISPOZITII 2011
Dispozitie cu privire la depunerea si ridicarea numerarului (3_2011)
Primarul comunei Dumbrava, judetul Pahova:
   Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 republicata cu privire la administratia publica locala;
   Avand in vedere prevederile Decretului 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului Operatiunilor de casa;
   In temeiul art. 40 coroborat cu art. 71 din Legea nr. 215/2001 republicata cu privire la administratia publica locala.


           Dispun:

   Art.1 Depunerea si ridicarea numerarului(sumelor de bani)la Trezoreria Ploiesti 2- Brazi se va efecutua de catre casieri Primariei comunei Dumbrava, d-na Mocanu Mirela sau  Paduraru Maria, care vor fi insotitii in  mod obligatoriu de cel putin un reprezentant al Politiei Locale Dumbrava.

   Art. 2 Deplasarea la Trezorerie se va face numai in baza Ordinului de Deplasare semnat si stampilat de catre conducerea Institutiei.

   Art.3 Nerespectarea prezentei Dispozitii atrage raspunderea administrativa, civila sau penala a persoanelor ce efectueaza operatiunile de depunere si ridicare numerar.

   Art 4. Prezenta Dispozitie va fi dusa la indeplinire de care casierii Primariei comunei Dumbrava si va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.

Data In Dumbrava

Astazi 03 01 2010
Primar,
Bunea Nicolae
Nr. 3
Avizat pentru legalitate,
Secretar Marian Apostol.
28.04.2011

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro