Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > DISPOZITII > DISPOZITII 2011
Dispozitie cu privire la constituirea comisiei de CASARE (6_2011)
Primarul comunei Dumbrava, judetul Prahova:
   Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata;
   Avand in vedere prevederile Ordinului 1753/2004 modificat si completat prin Ordinul 1752/2005 cu privire la aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarieii elementelor de activ si pasiv;
   In temeiul art. 63 coroborat cu art. 68 din Legea nr 215/ 2001 republicata (r1)cu privire la administratia publica locala:

                   Dispun:

   Art.1 Se constituie comisia de casare a elementelor de activ si pasiv (a tuturor materiilor si materialelor )pe unitatii  dupa cum urmeaza:
Sediu Primarie:
   Nita Gheorghe - presedinte
   Voinea Elena - membru
   Ionescu Sevasta - membru
Biblioteca comunala si caminul cultural:
   Nita Gheorghe - presedinte
   Ionescu Sevasta - membru
   Voinea Elena membru
Scoala Dumbrava si Gradinita Dumbrava:
   Nita Gheorghe presedinte
   Nita Denis Hermina
   Voinea Elena
Scoala Ciupelnita si Gradinita Ciupelnita:
   Nita Gheorghe presedinte
   Nita Denis Hermina - membru
   Voinea Elena - membru
Scoala Zanoaga si Gradinita Zanoaga:
   Nita Gheorghe - presedinte
   Nita Denis Hermina - membru
   Voinea Elena - membru

   Art.2 Prezenta Dispozitie va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.

Data in Dumbrava

Astazi 03 01 2011
Primar,  Bunea Nicolae
Nr. 6

Avizat pentru legalitate,
Secretar Apostol Marian
28.04.2011

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro