Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > DISPOZITII > DISPOZITII 2011
Dispozitie cu privire la constituirea comisiei de Receptie a Lucrarilor Publice (7_2011)
Primarul comunei Dumbrava, judetul Prahova:
   Avand in vedere prevederile Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
   In temeiul art 63 coroborat cu art 68 din Legea nr 215/ 2001 republicata (r1)cu privire la administratia publica locala:

          Dispun:


   Art.1 Se constituie comisia de Receptie a lucrarilor publice de pe raza comunei  formata din:
Presedinte Nita Gheorghe viceprimar
Secretar Tanase Ionut - Compartiment achizitii publice
Membru Apostol Elena referent contabil
Membru - Voinea Ion consilier local
Membru - Reprezentantul Inspectiei de Stat in constructii urbanism si amenajarea teritoriului
Membru - Reprezentantul Proiectantului
Membru - Reprezentantul Executantului(constructorului)
Membru Reprezentantul Beneficiarului

   Art.2 Prezenta Dispozitie va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.
Data in Dumbrava

Astazi  03 01 2011
Primar,  Bunea Nicolae
Nr. 7


Avizat pentru legalitate,
Secretar Apostol Marian
28.04.2011

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro