Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > DISPOZITII > DISPOZITII 2011
Dispozitie cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor (8_2011)
Primarul comunei Dumbrava, judetul Prahova:
   Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta 34/2006 cu privire la achizitiile publice, modificata si completata;
   In temeiul art. 63 coroborat cu art.68 din Legea nr. 215/2001 republicata (r1) privind administratia publica locala:

                Dispun:

   Art.1 Se constituie comisia pentru evaluarea ofertelor pentru achizitiile publice formata din:
Presedinte Nita Gheorghe
Secretar Tanase Ionut
Membru Apostol Elena
Membru Apostol Maria
Membru Ionescu Sevasta

   Art.2 Prezenta Dispozitie va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului.


Data in Dumbrava

Astazi  03 01 2011
Primar,    Bunea Nicolae
Nr. 8

Avizat pentru legalitate,
Secretar Apostol Marian
28.04.2011

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro