Localizare

Localizare

Comună situată în câmpia de sud a judeţului. Se învecinează cu comuna Albeşti Paleologu, la nord, cu comuna Drăgăneşti, la est şi sud, cu comuna Râfov, la vest şi cu comuna Valea Călugărească, la nord-vest. Comuna este cuprinsă în partea de nord estică a marii unităţi morfostructurale a Câmpiei Române. La limita de vest a teritoriului administrativ curge apa râului Teleajen, iar spre est, pe o mică porţiune, apa râului Cricov. Pe teritoriul comunei curge de la nord la sud pârâul Vâtnau. Microrelieful local este o câmpie joasă, aluvială de subdisenţă recentă, cu văi puţin adânci, albii părăsite, terase îngropate acoperite cu depozite proluvio-deluviale, uneori loessoide şi zone cu umiditate excesivă. Altitudinea câmpiei în zona comunei Dumbrava este cuprinsă între 90-100 m. Cadrul morphologic şi regimul hidrologic generează, în urma precipitaţiilor,  stagnări temporare de apă pe suprafeţe întinse, iar în lungul pârâului Vatnau stagnări permanente şi zone mlăştinoase.