Geografie

-geologie

Din punct de vedere geologic, subsolul câmpiei de subsidenţă este format, la partea superioară, din depozite aluvio-pluviale (argilo-nisipoase), succedate de la adâncimea de 3-9 m de pietrişuri cu nisip în alternanţă cu argile şi prafuri argiloase de vârstă cuaternară. La adâncimi de cca. 20-40 m se trece la formaţiuni levantive (nisipuri fine şi medii, argile, uneori pietrişuri) care apar la zi în dealurile din partea de nord a câmpiei. În subteranul zonei nu sunt exploatate nici puse în evidenţă zăcăminte de substanţe minerale utile