Geografie

-hidrologie

Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Teleajen, care curge la limita vestică a satului Zănoaga. Râul are debit permanent şi un curs sinuos cu albii părăsite. Apa râului este impurificată, în special prin afluentul Dâmbu. De importanţă hidrologică locală este pârâul Vatnau, care curge sinuos la marginea satelor Trestienii de Sus şi Trestienii de Jos şi traversează la sud satele Ciupelniţa şi Cornu de Sus. El se formează din izvoare (descărcarea stratului acvifer freatic) în zona satului Rădila şi curge pe albii puţin adânci. Pârâul alimentează şi generează zone mlăştinoase şi de băltire. În ultimii ani au avut loc inundaţii produse de râul Teleajen şi pârâul Vatnau, care au afectat localităţile prin care trec. Aceste manifestări au avut loc în urma creşterii debitelor pe cele două ape şi a modificărilor nivelului hidrostatic care se ridică până la suprafaţă. Fenomenul poate fi contracarat prin lucrări de regularizare şi drenarea apelor care vor fi susţinute de studii şi proiecte de specialitate.