Geografie

-geologie

Din punct de vedere geologic, subsolul câmpiei de subsidenţă este format, la partea superioară, din depozite aluvio-pluviale (argilo-nisipoase), succedate de la adâncimea de 3-9 m de pietrişuri cu nisip în alternanţă cu argile şi prafuri argiloase de vârstă cuaternară. La adâncimi...

Mai mult

-hidrologie

Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Teleajen, care curge la limita vestică a satului Zănoaga. Râul are debit permanent şi un curs sinuos cu albii părăsite. Apa râului este impurificată, în special prin afluentul Dâmbu. De importanţă hidrologică locală este pârâul...

Mai mult

-clima

Din punct de vedere climatic, localitatea se încadrează în regiunea cu climă continentală de câmpie, cu uşor caracter de stepă, caracterizată prin: -Temperatura medie anuală +11 grade C, cu minima absolută de -32 grade C şi maxima absolută de +42 grade C; -Precipitaţiile medii...

Mai mult

-geo tehnica

Din punct de vedere seismic, comuna Dumbrava face parte din macrozona seismica de gradul 8 (opt) si este încadrata de Normativul P/100/92 în zona seismica de calcul B, coeficient seismic Ks=0,25. Conditii hidrogeologice: în subteranul comunei exista doua strate acvifere de mica si medie...

Mai mult