Istorie

În ordine cronologică urmează satul Zănoaga, care apare în a doua jumătate a sec. al XVI-lea (DIR, XVI, vol. 3, 387-388) ca fiind cotropit jumătate de boierii din Stănceşti. Megiaşii (vecinii) din sat îi trag la judecată în faţa domnului Alexandru al II-lea Mircea (1568-1574 şi 1574-1577), dar cu toate acestea situaţia nu se schimbă iar o parte din locuitori probabil că se bejenesc. Astfel îşi face apariţia satul Netoţi, consemnat într-un hrisov din 6 iulie 1585, prin care Mihnea Turcitul confinţea unora ocine în mai multe sate, printre care şi Netoţi (IPD, I, 31), iar peste alte nouă zile, ca toponim într-un document din 15 iulie 1586 (DERS, 155).