Istorie

La 16 iulie 1848, în plină revoluţie paşoptistă, "proprietarul moşiilor Sicrita şi Ciupelniţa se plângea (ocârmuirii - n.n.) că (,) clăcaşii au devenit rebeli şi au bătut o slugă a sa, indicând drept conducător al acestora pe anume Nicolae Cârjan". DTSR (1872) menţionează comuna Netoţi ca fiind componentă a plăşii Câmpu. La vremea respectivă mai avea în subordinea sa şi satele Trestienii de Sus şi Zănoaga. Situaţia era aceeaşi şi mai târziu (DGJPh, 293 şi MDGR, IV, 497), ambele precizând că în trecut comuna avea un teren mlăştinos în satul Netoţi şi Trestieni, asanat prin 1894.