Economie

Terenuri

În ceea ce priveşte proprietatea terenului agricol, în procent de 70% el este proprietate privată a locuitorilor comunei, 12% proprietatea statului, 3% proprietate publică şi 15% proprietate privată a Primăriei comunei Dumbrava. Activitatea economică (agricultura) se desfăşoară atât în gospodăriile populaţiei, cât şi în unităţile economice de profil. Principalele plante care se cultivă sunt cerealele (porumb, grâu, orz, ovăz), precum şi plante tehnice (floarea-soarelui, soia, sfecla de zahăr), plante furajere (lucerna). Pentru lucrarea terenului arabil pe raza comunei există la diverşi proprietari un număr de aproximativ 25 tractoare cu întreaga gamă de utilaje anexă.