Economie

Alte activitati

Apicultura este şi ea prezentă in ocupaţiile locuitorilor, în comună existând la diverşi proprietari un număr de aproximativ 300 de stupi. Activitatea de comerţ este şi ea prezentă, în comună existând un număr de 30 magazine alimentare şi nealimentare. Micii meseriaşi sunt prezenţi în viaţa economică a localităţii, aceştia fiind axaţi pe următoarele domenii de activitate: tâmplărie, dulgherie, fierărie, lăcătuşerie, cismărie, depanare aparatură electronică, ateliere de reparaţii auto etc.