Populatie

Etnii, religie

Populaţia este formată din cetăţeni români de origine română în proporţie de 94%, alături de care convieţuiesc ţigani în proporţie de 6%. Media vârstei locuitorilor este de 49 de ani. în ceea ce priveşte structura pe sexe, femeile deţin o pondere de 52%. Din punct de vedere al religiei, un procent de 99% este de credinţă ortodoxă, iar un procent de 1% îl reprezintă cultele protestante.