Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

1 Pagina: 2 3 4 5 6 DOCUMENTE PUBLICE > HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL > HOTARARI 2011
H O T A R A R E (nr 18): Cu privire la aprobarea planului de actiune locala pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.
Consiliul Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova:
Avand in vedere:
Directiva 91/676/CCE  a Consiliului privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.
HGR 946/ 2000 pentru aprobarea planului de actiune pentru protectia apelor...
Tot articolul ...
30.06.2011
Consiliul local Dumbrava
Hotarare (nr 17) Cu privire la aprobarea rectificatii bugetului Consiliului Local al comunei Dumbrava Pentru anul 2011
Consiliul Local al comunei Dumbrava , judetul Prahova :
Avand in vedere :
Prevederile Legii nr 286/2010 legea bugetului de stat , precum si prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale.
H. G. R  nr 192/ 2011
Adresa  5046/ 23 06...
Tot articolul ...
30.06.2011
Consiliul local Dumbrava
Hotarare (nr 16) Cu privire acordarea unor facilitati producatorilor apicoli
Consiliul Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova:
Avand in vedere  :
Cererea nr 2095/ 13 04 2011 adresata de catre d-ul Cristescu Gabriel.
Prevederile lit b art 16 din Legea nr 89/ 1998 Legea apliculturii
In temeiul art 36 coroborat cu art 45 din Legea nr 215/ 2001...
Tot articolul ...
31.05.2011
Consiliul local Dumbrava
Hotarare ( nr 14)Cu privire la efectuarea inscrierilor in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a bunurilor imobile proprietatea privata a comunei Dumbrava.
Consiliul Local al comunei Dumbrava, judetul Prahova:
Avand in vedere  :
Prevederile art 18 alin (8) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr 7/ 1996 republicata  , modificata si completata.
Decizia nr 2/ 21 04 2011  emisa de catre Dirctorul...
Tot articolul ...
31.05.2011
Consiliul local Dumbrava

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro