Informatii utile

Bunurile comunei Dumbrava

Comuna Dumbrava, ca persoana juridica civila are în proprietate bunuri din domeniul privat, iar ca persoana juridica de drept public este proprietara bunurilor domeniului public de interes local, potrivit legii.