Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

INFO COMUNA > GEOGRAFIE
-geologie
Din punct de vedere geologic, subsolul câmpiei de subsidenţă este format, la partea superioară, din depozite aluvio-pluviale (argilo-nisipoase), succedate de la adâncimea de 3-9 m de pietrişuri cu nisip în alternanţă cu argile şi prafuri argiloase de vârstă cuaternară. La adâncimi...
Tot articolul ...
15.08.2006
-hidrologie
Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Teleajen, care curge la limita vestică a satului Zănoaga. Râul are debit permanent şi un curs sinuos cu albii părăsite. Apa râului este impurificată, în special prin afluentul Dâmbu.
De importanţă hidrologică locală este...
Tot articolul ...
15.08.2006
-clima
Din punct de vedere climatic, localitatea se încadrează în regiunea cu climă continentală de câmpie, cu uşor caracter de stepă, caracterizată prin:
-Temperatura medie anuală +11 grade C, cu minima absolută de -32 grade
C şi maxima absolută de +42 grade C;
-Precipitaţiile...
Tot articolul ...
15.08.2006
-geo tehnica
Din punct de vedere seismic, comuna Dumbrava face parte din macrozona seismică de gradul 8 (opt) şi este încadrată de Normativul P/100/92 în zona seismică de calcul B, coeficient seismic Ks=0,25.
Condiţii hidrogeologice: în subteranul comunei există două strate acvifere de mică şi...
Tot articolul ...
15.08.2006
-echiparea teritoriului
05.09.2006
Date sintetice 2002 2003
Suprafata totala 6356 6356
Locuinte existente 1452 1453
Locuinte in proprietate publica 7 7
Locuinte din fonduri private 1445 1446
Suprafata locuibila 53113 53157
Suprafata locuibila proprietate public 224 224
Suprafata locuibila fonduri private 52889 52933
Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile (km) 14.4 11.5

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro