Info comuna

Info primarie

Documente publice

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Anunturi

Informatii utile

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > DISPOZITII > DISPOZITII 2011
Dispozitie cu privire la constituirea comisiei de reevaluare si amortizare a activelor fixe Corporale aflate in patrimoniul institutiei (5_2011)
Primarul comunei Dumbrava, judetul Prahova:
   Avand in vedere prevederile art. 13 din  Ordinului nr. 3471/2008 emis de catre Ministrul Economiei si Finantelor pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
   Avand in vedere Ordinele nr. 1917/2005 si 1733/2004;
   Avand in vedere prevederile Legii nr. 82/1991 modificata prin Legea nr. 254/2007;
   In temeiul art. 63 coroborat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 republicata cu privire la administratia publica locala:


Dispun:

   Art.1 Se constituie comisia de reevaluare si amortizare a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Primariei comunei Dumbrava, in urmatoarea componenta:

Presedinte: Apostol Elena
Membrii: Piron Ion, Tanase Ionut, Apostol Maria
Data de incepere a operatiunilor: 26.01.2011
Data terminarii operatiunii: 10.02.2011.

   Art.2 Prezenta Dispozitie va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.

Data in Dumbrava

Astazi 03 01 2011
Primar,  Bunea Nicolae
Nr. 5

Avizat pentru legalitate,
Secretar Apostol Marian
28.04.2011

fintinele.infoprimarie.ro www.fongph.ro jitia.infoprimarie.ro www.primariapadina.ro www.comorinecunoscute.org prundu.infoprimarie.ro pantelimonct.infoprimarie.ro