Geografie

-geo tehnica

Din punct de vedere seismic, comuna Dumbrava face parte din macrozona seismica de gradul 8 (opt) si este încadrata de Normativul P/100/92 în zona seismica de calcul B, coeficient seismic Ks=0,25. Conditii hidrogeologice: în subteranul comunei exista doua strate acvifere de mica si medie adâncime. Primul strat are nivelul hidrostatic 0,2-4 m. Apa este cantonata în pietrisuri cu nisip si are o usoara presiune, ceea ce face ca nivelul sa se stabileasca în pachetul argilos acoperitor. Din punct de vedere chimic, apa se încadreaza în limitele exceptionale de potabilitate. Un al doilea strat acvifer este situat sub adâncimea de 15-40 m cantonat în nisipuri fine si medii, uneori cu pietrisuri. Apa este potabila. Date geotehnice: Suprafata construita a comunei se caracterizeaza printr-un relief cu aspect de câmpie, cu înclinare generala spre sud. Aspectul teritoriului este plan si stabil, fara zone degradate. Din forajele geotehnice executate pe teritoriul comunei în ultimii ani s-a constatat ca stratificatia zonei se prezinta în felul urmator: -0-0,7 sol vegetal; -0,7-3-9 argile prafoase, prafuri argilo-nisipoase pe alocuri inundate, nisipuri curate sau argiloase; -Peste 9 m adâncime, pietrisuri cu nisip. Stratele argilo prafoase nisipoase prezinta o stare fizico-mecanica slaba (consistente moi, structura macroporica inundata - compresibilitate ridicata). Fundarea pe aceste strate ar urma sa se faca cu presiuni de pâna la 200 Kpa. În ceea ce priveste utilizarea terenului pentru constructii, acesta se separa în urmatoarele categorii: -Terenuri bune de construit, în care se include aproape toata comuna. Suprafata terenului este relativ orizontala si perfect stabila. în schimb, apele subterane se întâlnesc între 1,5-3 m adâncime. -Terenuri care necesita amenajari din cauza excesului de umiditate. Aici se includ si zonele inundabile. Amenajarile constau în lucrari de reducere si înlaturare a excesului de umiditate prin regularizare, drenare, asanare si eventual coborârea nivelului hidrostatic. -Terenuri improprii pentru constuctii, ce cuprind terenurile cu baltire permanenta, cursurile de apa, zonele mlastinoase, albiile parasite. Acestea pot deveni partial construibile numai în cazul unor lucrari capitale de drenare si asanare.