Istorie

Istoric

Istoricul comunei pare să fie destul de vechi, dar prima atestare documentară îi revine, de fapt, unui sat dispărut, Muşeteşti (situat lângă satele Trestieni, pe malul pârâului Vodnău/Vâtnău). Este vorba de hrisovul lui Radu cel Frumos (din 25 august 1469, prin care domnul întărea jupanului Mihail din Ruşi şi altora, mai multe sate, printre care "satul Ruşii toţi şi Muşateştii" şi ţigani (DRH, I, 228-229).