Istorie

Următorul document, din 23 martie 1482, prin care Basarab cel Tânăr valida mănăstirii Snagov stăpânirea mai multor sate (printre care Bârseştii, azi Trestienii de Jos) şi munţi, dăruindu-i totodată jumătate dintr-un sat, moară, vama Lopatnei (Teleajen) şi un obroc (vas din scoarţă de tei folosit ca unitate de măsură pentru cereale) anual, în bani, de grâu şi orz (Ibidem, 288-292). Această localitate Bârseşti, apare şi sub forma de Bârseanii pe Cricov (deşi distanţa până la Cricovul Sărat e de vreo 4-6 km) în cartea domnească a lui Vlad cel Tânăr, care la 27 mai 1510, legaliza vlastelinului său Neagoe, fiul vornicului Drăghici, satul respectiv, branişte şi ţigani, scutindu-l de toate dările şi slujbele.