Istorie

În perioada interbelică, componenţa comunei era aceeaşi, doar că aşezarea făcea parte din plasa Drăgăneşti. În 1922 lua fiinţă, în comuna Netoţi, Cooperativa agricolă "Înălţarea", ale cărei statute şi act constitutiv erau depuse la tribunal în vederea obţinerii personalităţii juridice (Arh. Naţ. Dir. Jud., Trib. Jud. Ph., S. II, dos. 370/1922).

După cel de-al doilea război, am văzut că denumirea comunei a fost schimbată, iar componenţa ei mult lărgită. În perioada "sistematizării" ceauşiste, ambele sate Trestieni fuseseră propuse pentru dezafectare. Apoi, prin Decizia nr. 275 a Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Prahova din 29 mai 1989, satul Cornu de Sus, dispărea pur şi simplu, iar satul Sicrita era trecut în subordinea comunei Râfov. Revoluţia din decembrie 1989 a readus toate la starea în care erau înainte de această decizie amintită.